Kontakt

RSS Styrelse

Här nedan ser du vilka som sitter i styrelsen för RSS och vem du ska kontakta i olika ärenden.

Ordförande: Bengt Carler  

Kassör: Staffan Karlquist                      

Sekreterare: Vakant                      


Hamnkapten: Stefan Larsson                   

0705-470255

Hamnkapten 2: Kjell Södergren

hamnkapten@riddersvikssjo.org

Båtplatsansvarig: Stefan Ivarsson

Registeransvarig: Peter Johannesen                   


register@riddersvikssjo.org                             Ansöka om/avsluta  medlemsskap, ändra adressuppgifte, fakturainnehåll


kassor@riddersvikssjo.org                                Fakturabetalning


batplats@riddersvikssjo.org                            Ansöka om båtplats, ansöka om större/mindre båtplats,  säga upp båtplats , övriga frågor om båtplatser       

                 

hamnkapten@riddersvikssjo.org                   Frågor om arbetsdagar, skador på bryggan


ordforande@riddersvikssjo.org                      Övriga frågor

Vem ska jag kontakta?

Här följer lite tips om vem du ska kontakta i vilket ärende:


Hitta till oss