Home

Riddersviks Sjösällskap

är en trevlig och mycket populär båtklubb i Hässelby Villastad. Nya medlemmar är alltid välkomna (se fliken Bli medlem)

Läs gärna stadgarna och informationen till blivande medlemmar innan du hör av dig.


RSS bankgiro: 5709 – 6497

Om Sidan

Denna hemsida är främst för allmän information, dokument och kontaktuppgifter både för nya och befintliga medlemmar i RSS