Kontakt

Ordförande: Matz Eklund   

Kassör: Staffan Karlquist                      

Sekreterare: Bertil Klofelt                      


Hamnkapten: Stefan Larsson                   

Båtplatsansvarig: Stefan Ivarsson

Registeransvarig: Peter Johannesen                   

Ledamot: Ingemar Svensson


RSS Styrelse

Här nedan ser du vilka som sitter i styrelsen för RSS och vem du ska kontakta i olika ärenden.

register@riddersvikssjo.org                             Ansöka om/avsluta  medlemsskap, ändra adressuppgifte, fakturainnehåll


kassor@riddersvikssjo.org                                Fakturabetalning


batplats@riddersvikssjo.org                            Ansöka om båtplats, ansöka om större/mindre båtplats,  säga upp båtplats , övriga frågor om båtplatser       

                 

hamnkapten@riddersvikssjo.org                   Frågor om arbetsdagar, skador på bryggan


ordforande@riddersvikssjo.org                      Övriga frågor

Vem ska jag kontakta?

Här följer lite tips om vem du ska kontakta i vilket ärende:


Hitta till oss

Riddersviks Sjösällskap

är en trevlig och mycket populär båtklubb i Hässelby Villastad. Nya medlemmar är alltid välkomna (se fliken Bli medlem)

Läs gärna stadgarna och informationen till blivande medlemmar innan du hör av dig.


RSS bankgiro: 5709 – 6497

Om Sidan

Denna hemsida är främst för allmän information, dokument och kontaktuppgifter både för nya och befintliga medlemmar i RSS