Information

Välkommen till RSS


Kalendarium 2019

lördag 27 april

Arbetsdag vår  (för medlemmar med båtplats). Iläggning av Y-bommar (Obs! Styrelsen kommer att kalla till flera arbetsdagar p.g.a. utökat underhållsbehov av bryggan.

torsdag 2 maj

Vårmöte

måndag 2 juni

Bryggöl   (för nya båtplatsinnehavare)

lördag 19 oktober

Arbetsdag höst   (för medlemmar med båtplats). Upptagning av Y-bommar (OBS styrelsen kommer att kalla till flera arbetsdagar p.g.a. utökat underhållsbehov av bryggan)

torsdag 14 november

Årsmöte

Riddersviks Sjösällskap

är en trevlig och mycket populär båtklubb i Hässelby Villastad. Nya medlemmar är alltid välkomna (se fliken Bli medlem)

Läs gärna stadgarna och informationen till blivande medlemmar innan du hör av dig.


RSS bankgiro: 5709 – 6497

Om Sidan

Denna hemsida är främst för allmän information, dokument och kontaktuppgifter både för nya och befintliga medlemmar i RSS